Jak zgłosić zdarzenie?

Jeśli jesteś świadkiem zdarzenia zagrażającego:

Zachowaj spokój i zadbaj o swoje bezpieczeństwo.

Zadzwoń pod numer 112

bezpłatny numer alarmowy 24/7

Odpowiadaj na pytania Operatora Numerów Alarmowych:

1

Określ adres lub miejsce zdarzenia

Podaj dokładny adres zdarzenia – miejscowość, ulicę, numer domu, mieszkania. Ustal numer drogi, kilometr na autostradzie, numer plaży czy szlaku, określ charakterystyczne punkty w terenie.

2

Co się wydarzyło?

Opowiedz dlaczego potrzebna jest pomoc i jakie służby powinny zostać zadysponowane.

3

Czy są osoby potrzebujące pomocy medycznej?

Podaj liczbę i stan osób poszkodowanych w trakcie zdarzenia.

4

Podaj swoje dane personalne i kontaktowe

Przedstaw się imieniem i nazwiskiem, przekaż numer telefonu do siebie.

5

Nie rozłączaj się pierwszy!

Poczekaj na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez operatora.

Gdy potrzebna jest pomoc medyczna, zostaniesz połączony z dyspozytorem medycznym, który powie, jak dalej postępować.

Operator prześle zgłoszenie do odpowiednich służb.

Pamiętaj również:

  • Dzwoń bezpośrednio z miejsca zdarzenia, inne osoby nie są w stanie dostarczyć pełnych informacji. Pamiętaj jednak, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo i zachować odpowiednią odległość od potencjalnego źródła zagrożenia.
  • Poinformuj innych świadków zdarzenia, że wykonujesz połączenie pod numer alarmowy 112, aby uniknąć dublowania zgłoszenia.
  • Najważniejszą informacją jest adres, musisz go podać, aby można było zadysponować odpowiednie do zdarzenia służby.
  • Współpracuj z Operatorem Numerów Alarmowych i odpowiadaj na zadawane pytania, w ten sposób zadbasz o swoje bezpieczeństwo. Każde pytanie operatora jest istotne i zadane w celu ustalenia najważniejszych informacji o zgłaszanym zdarzeniu.
  • Zgłaszając zdarzenie nie rozłączaj się pierwszy i czekaj do momentu potwierdzenia przez operatora jego przyjęcia; może zaistnieć sytuacja, że będzie on potrzebował dodatkowych informacji, które udzielić możesz tylko ty.
  • Po przyjęciu zgłoszenia przez operatora zachowaj spokój i oczekuj na przyjazd służb; niezwłocznie poinformuj, gdy sytuacja ulegnie zmianie.
  • Zadzwoniłeś pod 112 przypadkowo? Nie rozłączaj się i poinformuj o tym fakcie Operatora Numerów Alarmowych.
  • Zdarzenia niealarmowe należy zgłaszać dzwoniąc bezpośrednio pod numery kontaktowe zamieszczone m.in. na stronach internetowych właściwych służb lub osobiście w najbliższej jednostce policji, straży pożarnej lub u swojego lekarza.
  • Blokowanie numeru alarmowego 112 oraz nieuzasadnione wzywanie służb grozi mandatem.

Sprawdź jak określać swoją lokalizację:

Chcesz dowiedzieć się więcej? Obejrzyj spoty!