Jak działa numer alarmowy 112?

System Powiadamiania Ratunkowego to kompleksowe rozwiązanie, mające ułatwić obywatelom reagowanie w sytuacjach realnego zagrożenia i usprawnić współdziałanie poszczególnych służb: ratownictwa medycznego, policji i straży pożarnej. W Polsce system tworzy 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego w każdym mieście wojewódzkim oraz w Radomiu.

Centra te obsługują wszystkie zgłoszenia pod numer alarmowy 112, które realizowane są dzięki specjalnej infrastrukturze telekomunikacyjnej.

Od 1 października 2018 r. połączenia z numerem 997 zostały skierowane do Centrów Powiadamiania Ratunkowego i są obsługiwane przez Operatorów Numerów Alarmowych; docelowo proces ten obejmie także numery alarmowe 999 i 998.

Telefony odbierają przeszkoleni i certyfikowani Operatorzy Numerów Alarmowych, którzy działają według jednolitych procedur.

Ich praca wspomagana jest przez centralny system teleinformatyczny, pozwalający obsłużyć w ten sam sposób każde zgłoszenie z dowolnego miejsca w kraju i przekazać je do odpowiednich terytorialnie służb ratunkowych najbliższych miejscu zdarzenia.

Operatorzy Numerów Alarmowych przesyłają informacje dotyczące zgłoszenia drogą elektroniczną odpowiedniej służbie, a w przypadku zagrożenia zdrowia łączą rozmowę z dyspozytorem medycznym, który udzieli dalszych instrukcji.

System Powiadamiania Ratunkowego stosuje zasadę wzajemnego zastępowania centrów w przypadku silnego przeciążenia dużą liczbą połączeń, kierując automatycznie zgłoszenie do pierwszego wolnego operatora na terenie kraju.

OFICJALNA STRONA NUMERU ALARMOWEGO 112
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dowiedz się więcej:

Chcesz dowiedzieć się więcej? Obejrzyj spoty!